บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ
ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด


บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในปะเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 และทำการขออนุญาต เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 โดยทีมผู้บริหารและบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับคนงานต่างด้าว ทั้ง พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มากว่า 10 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านการนำแรงงานต่างด้าวส่งมอบให้กับผู้ประกอบการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

Powered by MakeWebEasy.com